ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ (EC) 2016/679 GDPR
„Невада 2000“ ЕООД е администратор на лични данни и обработва предоставената персонална информация и информация за транзакции съобразно Закона за защита на личните данни, Закона за туризма, Закона за електронната търговия и съответните директиви на ЕП.
ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Кога и каква лична информация се съхранява и обработва от „Невада 2000“ ЕООД и за какво използваме предоставените данни?
За да обезпечаваме и подобряваме електронните услуги към платформата „Невада 2000“ ЕООД  и за нуждите на администриране на ресурсите към нея събираме, съхраняваме, използваме и обработваме лични данни като спазваме приложимите законови изисквания.
Когато изпращате запитване за настаняване и други услуги, или извършвате заявка за поръчка към същите, публикувани в www.nevadapamporovo.com Вие се съгласявате „Невада 2000“ ЕООД и неговите партньори да съхраняват и обработват личните данни, предоставени от Вас. С изпращане на запитване Вие давате своето съгласие на „Невада 2000“ ЕООД:

  • да получавате информационни бюлетини за оферти за почивка и екскурзия, информация за дестинации, идеи за пътуване и организирани игри и събития.
  • Обработка на заявки за услуги
  • Осъществяване на връзка при отговор на запитвания, подадени чрез електронните ни форми за контакт
  • Администриране на участие в промо игри с награди
  • Предоставяне на информация за услуги на „Невада 2000“ ЕООД  чрез изпращане на търговски съобщения във формата на електронни бюлетини

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Поверителност на личните данни
Процесът по обработване на Вашите лични данни, предоставени на „Невада 2000“ ЕООД, се извършва в съответствие с приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни, като „Невада 2000“ ЕООД уважава Вашата лична неприкосновеност.
Сигурност на личните данни
„Невада 2000“ ЕООД  прилага технически и организационни мерки за сигурност с цел да защити личните данни, които сте предоставили, от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване от страна на неоправомощени за това лица. Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.
Кога „Невада 2000“ ЕООД предоставя лични данни на трети страни?
Събираните персонални данни могат да бъдат предоставяни на партньори на „Невада 2000“ ЕООД, които предоставят услуги чрез www.nevadapamporovo.com, действат като обработващи личните данни лица и са поели ангажимента да се съобразяват с всички приложими норми за защита на личните данни.
„Невада 2000“ ЕООД  може да разкрие и предостави лична информация съобразно приложимото право, ако съд или административен орган нареди или изиска това или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение на „Невада 2000“ ЕООД.
Потребителски права
В съответствие с Закона за защита на личните данни и съответстващите директиви на ЕС, имате право на собственост и достъп до данните, които сте предоставили за обработка. С писмено заявление в 30-дневен срок можете да получите информация за вида на предоставените лични данни и целта на обработването им, както и да изискате да премахнем всякакви записи на Ваша лична информация, без възможност за по-нататъшно обработване.
Писменото заявление може да бъде отправено лично (или от лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно) на посочения адрес за връзка или по електронен път, като е подписано с персонален сертифициран електронен подпис.
Адрес за контакт и упражняване на правата, описани по-горе: „„Невада 2000“ ЕООД, Адрес: к.к. Пампорово,  зона панорама, апартаменти Невада, Еmail: info@nevadapamporovo.com
Промени в правилата за защита на личните данни
Правилата на „Невада 2000“ ЕООД за защита на личните данни могат да бъдат променяни едностранно от „Невада 2000“ ЕООД с оглед тяхното усъвършенстване, предлагане на нови услуги, промени в начина на обслужване на и комуникация с нашите клиенти, както и във връзка със законодателни промени.
При извършване на промени в настоящите правила за защита на личните данни „Невада 2000“ ЕООД довежда до знанието Ви извършените промени чрез публикуването им в платформата www.nevadapamporovo.com, като Ви предоставя разумен срок да се запознаете с тях, след изтичането на който същите започват да се прилагат при обработване на личните Ви данни, без допълнително уведомление. Ако в този срок заявите, че отхвърляте промените, ще се счита, че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни и „Невада 2000“ ЕООД ще преустанови обработването им за в бъдеще. Това може да е свързано и с прекратяване на Вашите регистрации за наши игри, услуги, електронни бюлетини и др., за целите на които първоначално сте ни предоставили личните си данни.
Връзка с екипа на „Невада 2000“ ЕООД
Ако имате въпроси по отношение на нашите мерки и правила относно защитата на личните данни, моля изпратете съобщение на следния адрес с тема "Защита на личните данни": info@nevadapamporovo.com